పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి టెంకాయ నూనె అనే పదం యొక్క అర్థం.

టెంకాయ నూనె   నామవాచకం

అర్థం : కొబ్బరి నుండి తీసినటువంటి నూనె

ఉదాహరణ : చెన్నమ్మ ఆవేలనూనెతో అప్పం తయారుచేస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : ఆవేల నూనె, కొబ్బరి నూనె

नारियल की ताजा गिरी से निकाला गया तेल।

चेनम्मा आवेलतेल से अप्पम बना रही है।
आवेल, आवेल तेल, आवेलतेल

టెంకాయ నూనె పర్యాయపదాలు. టెంకాయ నూనె అర్థం. tenkaaya noone paryaya padalu in Telugu. tenkaaya noone paryaya padam.