పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి టీ అనే పదం యొక్క అర్థం.

టీ   నామవాచకం

అర్థం : తేయాకులతో చేసే ద్రవ పదార్థం

ఉదాహరణ : మధుమేహం రోగి చెక్కర లేని తేనీరు త్రాగాలి.

పర్యాయపదాలు : తేనీరు

चाय के पौधे की पत्तियों को पानी में उबालकर चीनी, दूध आदि मिलाकर बनाया हुआ पेय पदार्थ।

मधुमेह के रोगी बिना चीनी की चाय पीते हैं।
चाय

A beverage made by steeping tea leaves in water.

Iced tea is a cooling drink.
tea

టీ పర్యాయపదాలు. టీ అర్థం. tee paryaya padalu in Telugu. tee paryaya padam.