పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి టక్కరి అనే పదం యొక్క అర్థం.

టక్కరి   నామవాచకం

అర్థం : అబద్ద వ్యవహారములో వుత్పన్నము చేయు భ్రమ

ఉదాహరణ : దొంగ సిపాయిని మోసగించి పారిపోయాడు.

పర్యాయపదాలు : కపటం, కుట్ర, దగా, మోసం

किसी के झूठे व्यवहार से उत्पन्न भ्रम।

चोर सिपाही को चकमा देकर भाग गया।
अलसेट, उड़न घाई, उड़न झाई, उड़न-घाई, उड़न-झाई, उड़नघाई, उड़नझाई, चकमा, चरका, झाँसा, भुलावा

Verbal misrepresentation intended to take advantage of you in some way.

hanky panky, hocus-pocus, jiggery-pokery, skulduggery, skullduggery, slickness, trickery

అర్థం : అత్యంత తెలివిగల మనిషి.

ఉదాహరణ : ఇతరుల సంపదను జిత్తులమారి అయిన మోహన్ తీసుకున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : కపటి, జిత్తులమారి, జిత్తులవాడు, డాంబికుడు, దగాకోరు, మోసగాడు

अत्यंत चतुर मनुष्य।

दूसरों की सम्पत्ति हड़पना कोई मोहन जैसे घाघ से सीखे।
घाघ

అర్థం : మోసం చేయు వ్యక్తి.

ఉదాహరణ : మనం మోసగాళ్ళకు దూరంగా ఉండాలి.

పర్యాయపదాలు : ఆషాడభూతి, కపటుడు, జితులమారి, టక్కరికాడు, తక్కిడికాడు, దగాకోరు, ధూర్తుడు, మాయగాడు, మాయలమారి, మాయావి, మోసగాడు, మ్రుచ్చు, వంచకుడు

वह व्यक्ति जो बहुत ही धूर्त हो।

तुम जैसे काँइया से दूर रहना ही ठीक है।
काँइया, काइयाँ, काग, कौआ, शातिर

A deceitful and unreliable scoundrel.

knave, rapscallion, rascal, rogue, scalawag, scallywag, varlet

టక్కరి పర్యాయపదాలు. టక్కరి అర్థం. takkari paryaya padalu in Telugu. takkari paryaya padam.