పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి టక్కరికాడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

టక్కరికాడు   నామవాచకం

అర్థం : మోసం చేయు వ్యక్తి.

ఉదాహరణ : మనం మోసగాళ్ళకు దూరంగా ఉండాలి.

పర్యాయపదాలు : ఆషాడభూతి, కపటుడు, జితులమారి, టక్కరి, తక్కిడికాడు, దగాకోరు, ధూర్తుడు, మాయగాడు, మాయలమారి, మాయావి, మోసగాడు, మ్రుచ్చు, వంచకుడు

वह व्यक्ति जो बहुत ही धूर्त हो।

तुम जैसे काँइया से दूर रहना ही ठीक है।
काँइया, काइयाँ, काग, कौआ, शातिर

A deceitful and unreliable scoundrel.

knave, rapscallion, rascal, rogue, scalawag, scallywag, varlet

టక్కరికాడు పర్యాయపదాలు. టక్కరికాడు అర్థం. takkarikaadu paryaya padalu in Telugu. takkarikaadu paryaya padam.