దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఝులా అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఝులా   నామవాచకం

అర్థం : మహిళలు ధరించే వదులుగా ఉండే చొక్కా

ఉదాహరణ : ఆమె ఝూలా ధరించింది.

स्त्रियों के पहनने का एक प्रकार का ढीला-ढाला कुर्ता।

वह झूला पहने हुए थी।
झुलना, झुलौंवा, झुलौआ, झुल्ला, झूला

ఝులా పర్యాయపదాలు. ఝులా అర్థం. jhulaa paryaya padalu in Telugu. jhulaa paryaya padam.