ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఝషము అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఝషము   నామవాచకం

అర్థం : పన్నెండు రాశులలో చివరిది.

ఉదాహరణ : అతను మీన రాశిగలవాడు.

పర్యాయపదాలు : మత్స్యరాశి, మీనం, మీనరాశి

बारह राशियों में से अंतिम जिसमें पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र हैं।

वह मीन राशि का है।
अंत्यभ, अन्त्यभ, झष, पृथुलोमा, मीन, मीन राशि, मीनराशि

The twelfth sign of the zodiac. The sun is in this sign from about February 19 to March 20.

fish, pisces, pisces the fishes

ఝషము పర్యాయపదాలు. ఝషము అర్థం. jhashamu paryaya padalu in Telugu. jhashamu paryaya padam.