ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఝంఝా అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఝంఝా   నామవాచకం

అర్థం : వేగంగా గాలితో వచ్చే వర్ణం

ఉదాహరణ : నిన్న వచ్చిన పెను తుఫానులో ఎన్ని ఇల్లులు కొట్టుకుపోయాయి.

పర్యాయపదాలు : గాలివాన, తుఫాను, పెను తుఫాను

तेज़ आँधी।

कल आए झंझे में कितनी ही झोपड़ियाँ उड़ गईं।
झंझा, झंझावात

A violent weather condition with winds 64-72 knots (11 on the Beaufort scale) and precipitation and thunder and lightning.

storm, violent storm

ఝంఝా పర్యాయపదాలు. ఝంఝా అర్థం. jhanjhaa paryaya padalu in Telugu. jhanjhaa paryaya padam.