దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఝంకార ధ్వనిరాగం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఝంకార ధ్వనిరాగం   నామవాచకం

అర్థం : పరిపూర్ణరాగాలలో ఒక రాగం

ఉదాహరణ : రోజులో నాలుగవ జాములో ఝంకార ధ్వని రాగం పాడతారు.

పర్యాయపదాలు : జంఘేతి

सम्पूर्ण राग की एक रागिनी।

झिंजौती दिन के चौथे पहर में गाई जाती है।
झिंजोती, झिंजौती

Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave.

mode, musical mode

ఝంకార ధ్వనిరాగం పర్యాయపదాలు. ఝంకార ధ్వనిరాగం అర్థం. jhankaara dhvaniraagam paryaya padalu in Telugu. jhankaara dhvaniraagam paryaya padam.