పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జ్యోత్స్న అనే పదం యొక్క అర్థం.

జ్యోత్స్న   నామవాచకం

అర్థం : పౌర్ణమి నాడు వచ్చె వెలుగు

ఉదాహరణ : ఎప్పుడైతే ఇంటి నుంచి బయటకు వస్తామో, ఆకాశం అంతా నిర్మలంగా వుండి భూమి అంతా వెన్నెలతో నిండివుంది.

పర్యాయపదాలు : అమృతతరంగిణి, కామవల్లభ, కౌముది, చంద్రకాంతి, చంద్రజ్యోత్స్న, చంద్రశాల, చంద్రాతాపం, చంద్రిక, జ్యోత్స్నిక, నెలవెలుగు, మాలతి, రేయెండ, వెన్నెల

The light of the Moon.

Moonlight is the smuggler's enemy.
The Moon was bright enough to read by.
moon, moonlight, moonshine

అర్థం : చందమామ యొక్క వెలుతురు కలిగిన రాత్రి

ఉదాహరణ : వెన్నెల రాత్రిలో నౌకాయాన విహారం చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : పున్నమి రాత్రి, పౌర్ణమి రాత్రి, వెన్నెల రాత్రి

वह रात जिसमें चन्द्रमा का प्रकाश फैला रहता है।

चाँदनी रात में नौका-विहार करने का आनन्द ही कुछ और होता है।
अँजोरिया, उँजरिया, उजली रात, उजियरिया, उजियारी, उजियारी रात, कैरवी, चाँदनी रात, ज्योत्सना, ज्योत्स्ना

The time after sunset and before sunrise while it is dark outside.

dark, night, nighttime

జ్యోత్స్న పర్యాయపదాలు. జ్యోత్స్న అర్థం. jyotsna paryaya padalu in Telugu. jyotsna paryaya padam.