పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జుత్తు అనే పదం యొక్క అర్థం.

జుత్తు   నామవాచకం

అర్థం : జడ వేసుకోవాలంటే ఉపయోగపడేది

ఉదాహరణ : అమ్మ బాలుడి ముంగురులను జుట్టు రూపంలో వేసింది

పర్యాయపదాలు : కురులు, జుట్టు, వెంట్రుకలు

बालों का गुच्छा या एक साथ चिपके या बँधे हुए बाल।

गालों पर लटकती लटें उसकी सुन्दरता को बढ़ा रही हैं।
माँ बच्ची की लट को जूड़े का रूप दे रही है।
अलक, केश-पाश, चिकुर-पाश, लट

A strand or cluster of hair.

curl, lock, ringlet, whorl

జుత్తు పర్యాయపదాలు. జుత్తు అర్థం. juttu paryaya padalu in Telugu. juttu paryaya padam.