పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జిత్తులవాడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

జిత్తులవాడు   నామవాచకం

అర్థం : అత్యంత తెలివిగల మనిషి.

ఉదాహరణ : ఇతరుల సంపదను జిత్తులమారి అయిన మోహన్ తీసుకున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : కపటి, జిత్తులమారి, టక్కరి, డాంబికుడు, దగాకోరు, మోసగాడు

अत्यंत चतुर मनुष्य।

दूसरों की सम्पत्ति हड़पना कोई मोहन जैसे घाघ से सीखे।
घाघ

జిత్తులవాడు పర్యాయపదాలు. జిత్తులవాడు అర్థం. jittulavaadu paryaya padalu in Telugu. jittulavaadu paryaya padam.