పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జింక అనే పదం యొక్క అర్థం.

జింక   నామవాచకం

అర్థం : ఒక రకమైన జింక దక్షిణ ఆసియాలో ఉంటుంది

ఉదాహరణ : సాంబర్ చర్మంతో తయారుచేసినటువంటి దుస్తులు చాలా వేడిగా ఉంటాయి.

పర్యాయపదాలు : సాంబర్

एक प्रकार का हिरन जो विशेषकर दक्षिण एशिया में पाया जाता है।

साँभर की खाल के बने पहनावे बहुत ही गरम होते हैं।
काकड़ा, शंबर, शाँभर, शांभर, शाम्बर, समूर, समूरक, समूरु, साँभर, सांबर, सांभर, साबर, साम्बर

A deer of southern Asia with antlers that have three tines.

cervus unicolor, sambar, sambur

అర్థం : చిరుత తర్వాత వేగంగా పరిగెత్తే జంతువు

ఉదాహరణ : జింక చర్మం మీద కూర్చొని ఋషులు-మనుషులు తపస్సులు చేస్తుంటారు.

పర్యాయపదాలు : అజినయోని, ఏణము, ఏణి, కందళి, కదలి, కురంగము, గాలిమొకము, చతుర, చలనము, చీనము, నులికొమ్ము, పిడి, మరూకము, మెకము, మెగము, రంకువు, లేటి, లేడి, వాతాయువు, శంబరము, సులోచనము

एक शाकाहारी चौपाया जो मैदानों और जंगलों में रहता है।

हिरण की छाल पर बैठकर ऋषि-मुनि तपस्या करते थे।
आहू, कुरंग, मयु, मृग, वातप्रमी, वाताट, व्याधमीत, शाला-वृक, शालावृक, सुनयन, सुलोचन, हरिण, हरिन, हिरण, हिरन

Distinguished from Bovidae by the male's having solid deciduous antlers.

cervid, deer

అర్థం : సీతను తీసుకెళ్ళడానికి రావణుడు రాక్షసున్ని పంపిన రూపం

ఉదాహరణ : జింక జంతుప్రదర్శనశాలలో గెంతుతూ ఉంది.

పర్యాయపదాలు : లేడి

मादा हिरण।

हिरणी चिड़ियाघर में कुलाँचें भर रही थी।
कुरंगिन, कुरंगी, मृगिनी, मृगी, हरनी, हरिणी, हिरणी, हिरनी

అర్థం : పెద్ద కొమ్ములున్న ఒక లేడి

ఉదాహరణ : జింక మరియు ఆడజింక యొక్క ఒక జంట తోటలో ఎగురుతూ తిరుగుతూ ఉన్నాయి .

नर हिरण।

हिरण और हिरणी का एक जोड़ा बाग में उछल-कूद कर रहा है।
कुरंग, मृग, हरिण, हरिन, हिरण, हिरन

Adult male deer.

stag

జింక పర్యాయపదాలు. జింక అర్థం. jinka paryaya padalu in Telugu. jinka paryaya padam.