పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జానకి రాముడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

జానకి రాముడు   నామవాచకం

అర్థం : దశరథుడి రాజు యొక్క పెద్ద కుమారుడు.

ఉదాహరణ : ప్రత్యేకంగా హిందువులు శ్రీరాముడిని పూజిస్తారు.

పర్యాయపదాలు : కోదండరాముడు, జగదభిరాముడు, నీలిమేఘ శ్యాముడు, రాఘవుడు, శ్రీరాముడు

జానకి రాముడు పర్యాయపదాలు. జానకి రాముడు అర్థం. jaanaki raamudu paryaya padalu in Telugu. jaanaki raamudu paryaya padam.