పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జాజికాయ అనే పదం యొక్క అర్థం.

జాజికాయ   నామవాచకం

అర్థం : మసాలా దినుసుల్లో సుగంధంను వెదజల్లేది

ఉదాహరణ : పిల్లలకు దగ్గు వస్తే జాజికాయను రుద్ది తాగిస్తారు.

एक सुगंधित फल जो औषध और मसाले के काम में आता है।

बच्चों को खाँसी आने पर जायफल को घिसकर पिलाया जाता है।
अरुण, अरुन, असथन, कुसुमफल, जातिकोश, जातिकोष, जातिफल, जातिशस्य, जातिसार, जातिसृत, जाती, जातीकोश, जातीकोष, जातीपूग, जातीफल, जातीसार, जायफल, द्विधात्मक, पुन्नाग, फल, मालती, मालतीफल, रंजन, रञ्जन, सुमन फल

Hard aromatic seed of the nutmeg tree used as spice when grated or ground.

nutmeg

జాజికాయ పర్యాయపదాలు. జాజికాయ అర్థం. jaajikaaya paryaya padalu in Telugu. jaajikaaya paryaya padam.