పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జలసర్పిని అనే పదం యొక్క అర్థం.

జలసర్పిని   నామవాచకం

అర్థం : శరీరానికి అతుక్కుపోయి రక్తాన్ని పీల్చేది

ఉదాహరణ : ఈవిధంగా బర్రె చెరువులో పడి దొర్లడంతో తన శరీరానికి చాలా జలగలు అతుక్కుపోయాయి.

పర్యాయపదాలు : జలగ, జలాత్మిక, రక్తపాత, రక్తసందేశికా, సలితాకా పటాలుక

पानी में पाया जाने वाला एक थोड़ा लम्बा कीड़ा जो जीवों के शरीर में लगकर उनका खून चूसता है।

भैंस जैसे ही तालाब में घुसी उसके शरीर में कई जोंकें चिपक गईं।
अस्रपा, जलसर्पिणी, जलसूचि, जलाका, जलाटनी, जलात्मिका, जलोका, जलोकिका, जलोरगी, जलौका, जोंक, तीक्ष्णा, पंकेशया, पटालुका, भ्रमणी, रक्तपा, रक्तपाता, रक्तसंदेशिका, रक्तसन्देशिका, वेणिवेधनी, वेधिनी, शंकुमुखी, सलिलौका

Carnivorous or bloodsucking aquatic or terrestrial worms typically having a sucker at each end.

bloodsucker, hirudinean, leech

జలసర్పిని పర్యాయపదాలు. జలసర్పిని అర్థం. jalasarpini paryaya padalu in Telugu. jalasarpini paryaya padam.