పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జలదానం అనే పదం యొక్క అర్థం.

జలదానం   నామవాచకం

అర్థం : నీటితో సూర్య నమస్కారం చేయడం

ఉదాహరణ : స్నానం చేసిన తర్వాత అనేక మంది ప్రజలు సూర్యునికి తర్పణం చేస్తారు.

పర్యాయపదాలు : జలతర్పణం, తర్పణం

हिंदू कर्मकांड का वह कृत्य जिसमें देवों, ऋषियों और पितरों को तृप्त करने के लिए उनके नाम से जल दिया जाता है।

स्नान करने के बाद कई लोग सूर्य को तर्पण करते हैं।
अरघ, अर्घ, अर्घ्य, उदककार्य, उदकक्रिया, उदकदान, जलतर्पण, जलदान, तर्पण, तोयकम

The act of pouring a liquid offering (especially wine) as a religious ceremony.

libation

జలదానం పర్యాయపదాలు. జలదానం అర్థం. jaladaanam paryaya padalu in Telugu. jaladaanam paryaya padam.