పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జలం అనే పదం యొక్క అర్థం.

జలం   నామవాచకం

అర్థం : నదులల్లో, చెరువులల్లో, వర్షాలలనుండి వచ్చేవి

ఉదాహరణ : నీళ్ళు జీవానానికి ఆధారం.

పర్యాయపదాలు : అంబువు, ఉదకం, జలకం, తీర్థం, తోయం, నీరు, నీళ్ళు, పానీయం, మేఘజం, మేఘపుష్పం, వరుణం, శంబరం, శబరం, సలం, సలిలం, హల, హేమం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

नदी, जलाशय, वर्षा आदि से मिलने वाला वह द्रव पदार्थ जो पीने, नहाने, खेत आदि सींचने के काम आता है।

जल ही जीवन का आधार है।
अंध, अंबु, अंभ, अक्षित, अन्ध, अपक, अम्बु, अर्ण, अस्र, आब, इरा, उदक, उदक्, ऋत, कांड, काण्ड, कीलाल, घनरस, घनसार, जल, तपोजा, तामर, तोय, दहनाराति, धरुण, नलिन, नार, नीर, नीवर, पय, पानी, पुष्कर, योनि, रेतस्, वसु, वाज, वारि, शबर, शवर, शवल, सलिल, सवर, सवल

అర్థం : నీటిలో వదిలేటటువంటి

ఉదాహరణ : కొంతమంది శవాలు జలంలో కలుపుతారు.

పర్యాయపదాలు : గంగ, నీరు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अंजलि में जल लेकर मृतक के उद्देश्य से देने की क्रिया।

कुछ लोग मृतक को जलांजलि दे रहे हैं।
जलांजलि

The prescribed procedure for conducting religious ceremonies.

ritual

అర్థం : ఒక వస్తువు ఇది ద్రవరూపములో ఉండును.

ఉదాహరణ : ఇవి పాలు కావు, నీళ్ళు.

పర్యాయపదాలు : నీరు, నీళ్ళు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह वस्तु जो पानी के समान पतली हो।

रमेश का खून पानी हो गया है।
यह दूध नहीं पानी है।
पानी

జలం పర్యాయపదాలు. జలం అర్థం. jalam paryaya padalu in Telugu. jalam paryaya padam.