పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జతగాడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

జతగాడు   నామవాచకం

అర్థం : ఎవరైన మనతోపాటు భాగం అయ్యేవాడు

ఉదాహరణ : నాశనం అయ్యేవాడిని రక్షించేవాడు స్నేహితుడు.

పర్యాయపదాలు : మిత్రుడు, స్నేహితుడు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी का हित या भला चाहनेवाला व्यक्ति।

शुभचिन्तकों के कारण ही वह कठिन समय से निकल पाया।
ख़ैरख़ाह, खैरखाह, शुभचिन्तक, शुभाकांक्षी, शुभेच्छुक, हितैषी

Someone who shares your feelings or opinions and hopes that you will be successful.

sympathiser, sympathizer, well-wisher

జతగాడు పర్యాయపదాలు. జతగాడు అర్థం. jatagaadu paryaya padalu in Telugu. jatagaadu paryaya padam.