పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జగత్తు అనే పదం యొక్క అర్థం.

జగత్తు   నామవాచకం

అర్థం : నీరు లేకుండా ఉండే ప్రదేశం

ఉదాహరణ : భూమండలంలో మూడవ వంతు భాగమే భూమి

పర్యాయపదాలు : అవని, ఇల, ఉర్వి, జగతి, ధర, ధరణి, ధరిత్రి, ధాత్రి, ధాత్రేయి, నిశ్చల, నేల, పుడమి, పృథ్వి, భరణి, భువనం, భువి, భూతధారిణి, భూమి, మేదిని, రత్నగర్భ, వసుంధర, వసుధ, వసుమతి, విపుల, విశ్వంభర, సురభి, హరిప్రియ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह भूमि जो जल से रहित हो।

पृथ्वी का एक तिहाई भाग ही थल है।
अवन, आराजी, इड़, जमीं, जमीन, ज़मीं, ज़मीन, थर, थल, धरती, भूमि, भूस्थल, सरजमीं, सरजमीन, सरज़मीं, सरज़मीन, स्थल

The solid part of the earth's surface.

The plane turned away from the sea and moved back over land.
The earth shook for several minutes.
He dropped the logs on the ground.
dry land, earth, ground, land, solid ground, terra firma

అర్థం : మొత్తం లోకం

ఉదాహరణ : ఈనాటి ప్రపంచం డబ్బుల వెనుక పరుగెడుతుంది.

పర్యాయపదాలు : ప్రపంచం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

संसार में रहने वाले लोग।

महात्मा गाँधी का सम्मान पूरी दुनिया करती है।
मैं इस दुनिया की परवाह नहीं करता।
आज की दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है।
जग, जगत, जगत्, जमाना, जहाँ, जहां, जहान, ज़माना, दुनिया, दुनियाँ, दुनियाँवाले, दुनियावाले, लोक, लोग, वर्ल्ड, विश्व, संसार

People in general considered as a whole.

He is a hero in the eyes of the public.
populace, public, world

అర్థం : అనంతలోకము

ఉదాహరణ : విశ్వము అనేక రహస్యములతో నిండి ఉన్నది.

పర్యాయపదాలు : అఖిలం, ఆది లోకం, బ్రహ్మాండం, విశ్వం, సృష్టి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अनंत लोकों अर्थात् तारों, ग्रहों, नक्षत्रों, आदि से युक्त संपूर्ण विश्व।

ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है।
अंड, अण्ड, अधिलोक, ब्रम्हांड, ब्रम्हाण्ड, ब्रह्मांड, ब्रह्माण्ड, यूनिवर्स, विराट्, विश्व, सृष्टि

Everything that exists anywhere.

They study the evolution of the universe.
The biggest tree in existence.
cosmos, creation, existence, macrocosm, universe, world

జగత్తు పర్యాయపదాలు. జగత్తు అర్థం. jagattu paryaya padalu in Telugu. jagattu paryaya padam.