పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జగతి అనే పదం యొక్క అర్థం.

జగతి   నామవాచకం

అర్థం : -విశాల విశ్వంలో ఒక భాగం, జీవులు నివసించే ప్రదేశం.

ఉదాహరణ : కీటకాలకు ఒక ప్రత్యేక ప్రపంచం ఉంది.

పర్యాయపదాలు : -ప్రపంచం, లోకం

संसार या भूमंडल का वह भाग जो विशेषकर अलग समझा जाता है।

स्त्रियों का संसार पहले चूल्हे और चौके तक ही सीमित था।
जग, जगत, जगत्, जहाँ, जहां, जहान, दुनिया, दुनियाँ, वर्ल्ड, विश्व, संसार

A part of the earth that can be considered separately.

The outdoor world.
The world of insects.
world

అర్థం : నీరు లేకుండా ఉండే ప్రదేశం

ఉదాహరణ : భూమండలంలో మూడవ వంతు భాగమే భూమి

పర్యాయపదాలు : అవని, ఇల, ఉర్వి, జగత్తు, ధర, ధరణి, ధరిత్రి, ధాత్రి, ధాత్రేయి, నిశ్చల, నేల, పుడమి, పృథ్వి, భరణి, భువనం, భువి, భూతధారిణి, భూమి, మేదిని, రత్నగర్భ, వసుంధర, వసుధ, వసుమతి, విపుల, విశ్వంభర, సురభి, హరిప్రియ

वह भूमि जो जल से रहित हो।

पृथ्वी का एक तिहाई भाग ही थल है।
अवन, आराजी, इड़, जमीं, जमीन, ज़मीं, ज़मीन, थर, थल, धरती, भूमि, भूस्थल, सरजमीं, सरजमीन, सरज़मीं, सरज़मीन, स्थल

The solid part of the earth's surface.

The plane turned away from the sea and moved back over land.
The earth shook for several minutes.
He dropped the logs on the ground.
dry land, earth, ground, land, solid ground, terra firma

అర్థం : ఒకరికన్నా ఎక్కువ మంది సమూహం

ఉదాహరణ : ప్రజల హితంకోరి పనిచేయాలి

పర్యాయపదాలు : జనం, జనాభా, జనులు, ప్రజలు, లోకులు

बहुत से व्यक्तियों का समूह।

लोगों के हित में काम करना चाहिए।
जन, जन समुदाय, जन समूह, जनमानस, पब्लिक, लोक, लोग

The common people generally.

Separate the warriors from the mass.
Power to the people.
hoi polloi, mass, masses, multitude, people, the great unwashed

జగతి పర్యాయపదాలు. జగతి అర్థం. jagati paryaya padalu in Telugu. jagati paryaya padam.