పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి జంకు అనే పదం యొక్క అర్థం.

జంకు   క్రియ

అర్థం : ఒక పని చేయడానికి ముందు సందేహం, అనౌచిత్యత, అసమర్థతల గురించి ఆలోచించి కొంతసమయం ఆగడం

ఉదాహరణ : కొన్ని ప్రశ్నలకు జవాబులను ఇచ్చే సమయంలో అతడు సంకోచించేవాడు.

పర్యాయపదాలు : గ్రుక్కిళ్లుమింగు, బిడియపడు, వెనకాడు, సంకోచించు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

कोई काम करने से पहले आशंका, अनौचित्य, असमर्थता आदि की वजह से कुछ देर रुकना।

कुछ प्रश्नों के उत्तर देते समय वह हिचक रहा था।
अटपटाना, झिझकना, ठिठकना, संकोच करना, सकुचना, सकुचाना, हिचकना, हिचकिचाना

అర్థం : ఏదైన మాట లేదా ఘటన వలన మనసులో కలిగే వణుకు.

ఉదాహరణ : ఊరిలోకి క్రూరమైన సింహము వచ్చినదని వార్త వినగానే ప్రజలందరూ భయపడ్డారు.

పర్యాయపదాలు : అదురు, గజగజలాడు, దడియు, దద్దరిల్లు, బెదురు, భయపడు, భీతిల్లు, హడలిపోవు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी बात या घटना आदि से डरना या घबड़ा जाना।

गाँव में नरभक्षी शेर के आने की ख़बर सुनकर सभी लोग आतंकित हो गए हैं।
अरबराना, आतंकित होना, घबड़ाना, घबराना, भयभीत होना

Be overcome by a sudden fear.

The students panicked when told that final exams were less than a week away.
panic

జంకు   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని పని చేయునప్పుడు మనస్సులో కలిగే అడ్డంకి.

ఉదాహరణ : దీపాకు ఈ కానుక ఇవ్వడానికి నాకు సంకోచంగా ఉంది.

పర్యాయపదాలు : అనుమానం, శంకించుట, సంకోచం, సందేహించుట


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

कोई काम करने से पहले मन में होनेवाली हलकी रुकावट।

दीपा को यह उपहार देने में मुझे हिचक हो रही है।
दीपा को यह उपहार देने से पहले मैं आगा-पीछा कर रहा था।
अकधक, आगपीछ, आगा-पीछा, आगापीछा, झिझक, व्रीड़ा, संकोच, हिचक, हिचकिचाहट

A feeling of diffidence and indecision about doing something.

hesitance, hesitancy

జంకు పర్యాయపదాలు. జంకు అర్థం. janku paryaya padalu in Telugu. janku paryaya padam.