దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఛేదించగలిగిన అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఛేదించగలిగిన   విశేషణం

అర్థం : విభజనచేయగల

ఉదాహరణ : ఇది ఛేదించదగిన కోట.

పర్యాయపదాలు : ఛేదించదగిన, విభజించదగిన

जिसका भेदन किया जा सके या भेदन किया जाय।

यह वेध्य दुर्ग है।
भेदनशील, भेदनीय, भेद्य, वेद्धव्य, वेधनशील, वेधनीय, वेध्य

Capable of being penetrated.

Penetrable defenses.
penetrable

ఛేదించగలిగిన పర్యాయపదాలు. ఛేదించగలిగిన అర్థం. chhedinchagaligina paryaya padalu in Telugu. chhedinchagaligina paryaya padam.