దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఛేదించ గల అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఛేదించ గల   విశేషణం

అర్థం : అనుకున్నది సాధించడం

ఉదాహరణ : ఛేదకుడు లక్ష్యాన్ని మరి మరీ ఛేదిస్తున్నాడు.

जो भेदा या छेदा गया हो।

वह भेदित निशाने को बार-बार भेद रहा है।
आग्रस्त, भेदित, वेधित

ఛేదించ గల పర్యాయపదాలు. ఛేదించ గల అర్థం. chhedincha gala paryaya padalu in Telugu. chhedincha gala paryaya padam.