దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఛత్రము అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఛత్రము   నామవాచకం

అర్థం : వర్షము వచ్చునపుడు తడవకుండా ఉండడానికి ఉపయోగించునది

ఉదాహరణ : వర్షము, ఎండ మొదలగు వాటిలో పట్టణ మహిళలు గొడుగును ఉపయోగిస్తారు.

పర్యాయపదాలు : గొడుగు

वह छाता जो आकार में छोटा हो।

बरसात, धूप आदि में शहरी महिलाएँ छतरी का प्रयोग करती हैं।
छतरी, छोटा छाता

A lightweight handheld collapsible canopy.

umbrella

అర్థం : వర్షం పడినపుడు సాధారణంగా ఉపయోగించేది

ఉదాహరణ : ప్రాచీనకాలంలో ఛత్రపతి రాజుకు గొడుగు పట్టేవారు.

పర్యాయపదాలు : గొడుగు, ఛత్రి

राजचिन्ह के रूप में राजाओं आदि पर लगाया जानेवाला बड़ा छाता।

प्राचीन काल में छत्रपति राजा छत्र धारण करते थे।
छत्र

ఛత్రము పర్యాయపదాలు. ఛత్రము అర్థం. chhatramu paryaya padalu in Telugu. chhatramu paryaya padam.