పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చేపించు అనే పదం యొక్క అర్థం.

చేపించు   క్రియ

అర్థం : ఇతరులతో పనిని పూర్తి చేయడం

ఉదాహరణ : నాతో సమానంగా నాయనమ్మ చేపిస్తుంది

పర్యాయపదాలు : చేయించు

दाढ़ी या बाल कटवाना या पूरी तरह से निकलवा देना।

मैंने नाई से दाढ़ी बनवाई।
बनवाना

అర్థం : ఇంకొకరిచేత పనిని జరుపుకోవడం

ఉదాహరణ : ఊర్మిళ తన సవతి కూతురితో ఇంటి పనులు పగలు రాత్రిల్లు చేయిస్తుంది

పర్యాయపదాలు : చేయించు

किसी से बहुत काम कराना।

उर्मिला अपनी सौतेली बेटी को घर के कामों में दिन-रात जोतती है।
जोतना, रगड़ना

Work hard.

She was digging away at her math homework.
Lexicographers drudge all day long.
dig, drudge, fag, grind, labor, labour, moil, toil, travail

చేపించు పర్యాయపదాలు. చేపించు అర్థం. chepinchu paryaya padalu in Telugu. chepinchu paryaya padam.