పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చెఱువు అనే పదం యొక్క అర్థం.

చెఱువు   నామవాచకం

అర్థం : నీళ్ళు ఉన్న పెద్ద కుంట.

ఉదాహరణ : ఎక్కువ ఎండ కారణంగా ఈ చెరువులో నీళ్ళు ఎండిపోతున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : కమలిని, కాసారం, కొలను, జలాశయం, తటాకం, పుష్కరిణి, సరోజిని, సరోవరం

पानी का बड़ा कुंड।

अधिक गरमी के कारण इस तालाब का पानी सूख रहा है।
तालाब में रंगीन कमल खिले हुए हैं।
अरकासार, जल्ला, तड़ाग, तलाब, ताल, तालाब, तोयाधार, पुखर, पुष्कर, पुष्करिणी, पोखर, पोखरा, सर, सरस, सरोवर

A small lake.

The pond was too small for sailing.
pond, pool

అర్థం : నీళ్లు నిండుగా వుండే ప్రదేశం

ఉదాహరణ : నీళ్ళరేవులోనీళ్లు నిండుగా వున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : నది, నీటి రేవు, బావి, సముద్రం

वह घाट जहाँ लोग पानी भरते हों।

वह पनघट पर पानी भरने गयी है।
पनघट, पानी घाट

చెఱువు పర్యాయపదాలు. చెఱువు అర్థం. cheruvu paryaya padalu in Telugu. cheruvu paryaya padam.