ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చెత్తశుభ్రం చేసే వారు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : గదిలోగాని, వీధిలోగానీ వున్న చెత్తను శుభ్రపరిచేవాడు

ఉదాహరణ : ఈరోజు స్వీపర్లు సమ్మె చేశారు.

పర్యాయపదాలు : ఊడ్చేవాడు, స్వీపర్లు

सफ़ाई करने वाला व्यक्ति।

आज जमादारों ने हड़ताल कर दी है।
जमादार, झाड़ूकश, सफ़ाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी

An employee who sweeps (floors or streets etc.).

sweeper

చెత్తశుభ్రం చేసే వారు పర్యాయపదాలు. చెత్తశుభ్రం చేసే వారు అర్థం. chettashubhram chese vaaru paryaya padalu in Telugu. chettashubhram chese vaaru paryaya padam.