పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చెక్కిలి అనే పదం యొక్క అర్థం.

చెక్కిలి   నామవాచకం

అర్థం : ముఖంలో కోమలమైన ఇరివైపుల ఉండే భాగాలు

ఉదాహరణ : ఎండ వల్ల ఆమె బుగ్గ ఎర్రబడింది.

పర్యాయపదాలు : బుగ్గ

मुँह के दोनों ओर हड्डी और कनपटी के बीच का कोमल भाग।

धूप से उसके गाल लाल हो गए हैं।
अलिक, कपोल, गाल, रुख, रुख़

Either side of the face below the eyes.

cheek

చెక్కిలి పర్యాయపదాలు. చెక్కిలి అర్థం. chekkili paryaya padalu in Telugu. chekkili paryaya padam.