పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చీదర అనే పదం యొక్క అర్థం.

చీదర   నామవాచకం

అర్థం : తన చెడు నడత వలన ఇతరుల మనసులో తనను దూరం ఉంచాలని కలిగే భావన

ఉదాహరణ : ఎవరిని చూసి జుగుప్స పడకూడదు ఎందుకంటే మనమందరం ఒకే దేవుని బిడ్డలం

పర్యాయపదాలు : అయిష్టం, అసహ్యం, ఏవగింపు, ఏహ్యం, ఓకరింత, జుగుప్స, రోత

वह मनोवृत्ति जो किसी को बहुत बुरा समझकर सदा उससे दूर रहने की प्रेरणा देती है।

जहाँ घृणा होती है वहाँ दया का अभाव होता हैं।
उसने मुझे हक़ारत भरी नज़र से देखा।
अभिक्रोश, अरुचि, आर, गुरेज, गुरेज़, घिन, घृणा, जुगुप्सा, नफरत, नफ़रत, वितृष्णा, हक़ारत, हकारत, हिक़ारत, हिकारत

అర్థం : మనస్సులో కలిగే ఉక్రమైన భావన

ఉదాహరణ : కోపంలో ఉన్మత్తుడైన వ్యక్తి ఏమైనా చేస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : అక్కసు, ఆక్రోశం, ఆగ్రహం, ఆవేశం, ఉద్రేకం, కోపం, క్రోధం, చిరాకు, మంట, రోషం

चित्त का वह उग्र भाव जो कष्ट या हानि पहुँचाने वाले अथवा अनुचित काम करने वाले के प्रति होता है।

क्रोध से उन्मत्त व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।
अनखाहट, अमरख, अमर्ष, अमर्षण, असूया, आक्रोश, आमर्ष, कहर, कामानुज, कोप, क्रोध, क्षोभ, खुनस, खुन्नस, गजब, गज़ब, ग़ज़ब, गुस्सा, तमिस्र, ताम, दाप, मत्सर, रिस, रीस, रुष्टि, रोष, व्यारोष

A strong emotion. A feeling that is oriented toward some real or supposed grievance.

anger, choler, ire

అర్థం : ఎక్కువ ఆగ్రహము కలుగు భావన.

ఉదాహరణ : అతడు కోపంలో హత్యచేసినాడు.

పర్యాయపదాలు : అసూయ, ఆవేశం, ఉద్రేకం, కసరు, కోపం, క్రోదం, క్రోధం, క్రోధనము, గర్జనము, చిరాకు, చిర్రు, మంట, రోషం

अत्यधिक क्रोधित होने की अवस्था या भाव।

उसने आक्रोश में आकर हत्या कर दी।
आक्रोश

A feeling of deep and bitter anger and ill-will.

bitterness, gall, rancor, rancour, resentment

చీదర పర్యాయపదాలు. చీదర అర్థం. cheedara paryaya padalu in Telugu. cheedara paryaya padam.