పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చిహ్నాలను వేయువాడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : ముద్రను వేయువాడు

ఉదాహరణ : గుర్తువేయువాడు ప్రత్యేకమైన వస్తువుపైన వేరువేరు గుర్తులను వేశాడు.

పర్యాయపదాలు : అచ్చువేయువాడు, గుర్తు వేయువాడు, మచ్చవేయువాడు

वह विशिष्ट वस्तु जिसका प्रयोग कुछ वस्तुओं को चिह्नांकित करने या उनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए किया जाता है।

उसने मार्कर से प्रत्येक वस्तु पर अलग-अलग निशान बनाया।
अंकित्र, चिन्हित्र, चिह्नित्र, मार्कर

A writing implement for making a mark.

marker

చిహ్నాలను వేయువాడు పర్యాయపదాలు. చిహ్నాలను వేయువాడు అర్థం. chihnaalanu veyuvaadu paryaya padalu in Telugu. chihnaalanu veyuvaadu paryaya padam.