పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చిన్నోడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

చిన్నోడు   నామవాచకం

అర్థం : ఇప్పుడు లేక కొద్ది సమయం ముందు పుట్టినటువంటి.

ఉదాహరణ : ఈరోజుల్లో ఆసుపత్రులలో పిల్లలను దొంగలించడం మమూలైపోయింది.

పర్యాయపదాలు : అబ్బాయి, అబ్బిగాడు, అబ్బోడు, చంటోడు, చిన్నిగాడు, పసికందు, పసిపిల్లలు, పాపోడు, పిల్లగాడు, పిల్లాడు, పిల్లావాడు, పోరగాడు, బాలుడు, బుజ్జిగాడు, బుడ్డోడు, శిశువు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह जिसने अभी या कुछ समय पहले जन्म लिया हो।

आजकल अस्पताल में बच्चों की चोरी आम बात हो गयी है।
नवजात शिशु, नवजातक, बच्चा

A very young child (birth to 1 year) who has not yet begun to walk or talk.

The baby began to cry again.
She held the baby in her arms.
It sounds simple, but when you have your own baby it is all so different.
babe, baby, infant

అర్థం : సోదరుడు వయసులో చిన్న.

ఉదాహరణ : భాస్కర్ నా చిన్న తమ్ముడు.

పర్యాయపదాలు : అనంతరజుడు, అనుజన్ముడు, అనుజుడు, అనుభ్రాత, అవరజుడు, కనీయుడు, తంబి, తమ్మి, తమ్ముడు, సోదరుడు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह भाई जो उम्र में छोटा हो।

भास्कर मेरा छोटा भाई है।
अनुज, अनुजात, अनुभ्राता, अवरज, छोटा भाई, छोटा भैया, यविष्ठ

A younger brother.

My little brother just had his 50th birthday.
little brother

చిన్నోడు పర్యాయపదాలు. చిన్నోడు అర్థం. chinnodu paryaya padalu in Telugu. chinnodu paryaya padam.