పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చిన్నచెరువు అనే పదం యొక్క అర్థం.

చిన్నచెరువు   నామవాచకం

అర్థం : నదికంటే విస్తీర్ణంలో చిన్నది

ఉదాహరణ : అతను చిన్నచెరువులో చేపలను పట్టుకుంటున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : కాసారం, కోనేరు, తిరుకొలను, పుషరిణి, సరస్సు, సరోవరం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह तालाब या पोखर जो आकार में छोटा हो।

वह पोखरी में मछली मार रहा है।
कासार, गड़ही, तलैया, पोखरी, बावड़ी, बावली, वापिका, वापी, सरसिका, सरसी

A small lake.

The pond was too small for sailing.
pond, pool

చిన్నచెరువు పర్యాయపదాలు. చిన్నచెరువు అర్థం. chinnacheruvu paryaya padalu in Telugu. chinnacheruvu paryaya padam.