పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చారుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

చారుడు   నామవాచకం

అర్థం : సౌరకుటుంబంలో ఐదవగ్రహం ఇది భూమికి చాలా దూరంగా ఉంటుంది

ఉదాహరణ : బృహస్పతి అన్నిగ్రహాలకంటే పెద్దగ్రహం.

పర్యాయపదాలు : అమరగురుడు, అమరేజ్జుడు, ఆంగీరసుడు, గురుడు, చిత్రశిఖండినందనుడు, దేవగురువు, బృహస్పతి, బృహస్పతిగ్రహం, వాచస్పతి, సురగురుడు, సురాచార్యుడు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

सौर जगत का पाँचवा ग्रह जो पृथ्वी से बहुत दूर है।

बृहस्पति सब ग्रहों से बड़ा है।
गुरु, जूपिटर, प्राक्फाल्गुन, बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह, वृहस्पति

The largest planet and the 5th from the sun. Has many satellites and is one of the brightest objects in the night sky.

jupiter

చారుడు పర్యాయపదాలు. చారుడు అర్థం. chaarudu paryaya padalu in Telugu. chaarudu paryaya padam.