పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చల్లినటువంటి అనే పదం యొక్క అర్థం.

చల్లినటువంటి   విశేషణం

అర్థం : అంటించినటువంటి

ఉదాహరణ : వారు నా మొహం మీద వేసినటువంటి రంగుల్లో రెండున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : వేసినటువంటి

जो लगा हो या लगाया गया हो।

वह दीवार पर लगी घड़ी को उतार रहा है।
वह अपने मुँह पर लगे रंग को धो रहा है।
लगा, लगा हुआ

Securely placed or fastened or set.

A fixed piece of wood.
A fixed resistor.
fixed

చల్లినటువంటి పర్యాయపదాలు. చల్లినటువంటి అర్థం. challinatuvanti paryaya padalu in Telugu. challinatuvanti paryaya padam.