ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చర్మవృత్తి అనే పదం యొక్క అర్థం.

చర్మవృత్తి   విశేషణం

అర్థం : చర్మ సంబంధమైన పని

ఉదాహరణ : శ్యాంకు చర్మవృత్తి చేయడం ఇష్టం లేదు

పర్యాయపదాలు : చండాలవృత్తి, మాదిగ వృత్తి

चमार का या चमार से संबंधित।

श्याम चमारी काम करना नहीं चाहता।
चमारी

చర్మవృత్తి పర్యాయపదాలు. చర్మవృత్తి అర్థం. charmavritti paryaya padalu in Telugu. charmavritti paryaya padam.