పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చప్పుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

చప్పుడు   నామవాచకం

అర్థం : ఏవైన బలమైన వస్తువులు కింద పడినప్పుడు వచ్చేది

ఉదాహరణ : యుద్ధం యొక్క శబ్ధం విని గుండె ఝల్లుమంది.

పర్యాయపదాలు : ధ్వని, శబ్ధం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

कुछ समय तक बनी रहने वाली तेज ध्वनि।

युद्ध का घोष सुनकर कायरों के दिल दहल उठे।
आक्रंद, आक्रन्द, आरव, घोष, नाद

A deep prolonged sound (as of thunder or large bells).

peal, pealing, roll, rolling

అర్థం : గుర్రాల గిట్టల నుంచి వచ్చు శబ్ధము

ఉదాహరణ : శత్రువు గుర్రపు గిట్టల టిక్ టిక్ అను శబ్ధము విని సైనికులు మేలుకొన్నారు.

పర్యాయపదాలు : టప్, టిక్‍టక్‍శబ్దం, టిక్‍టిక్


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

घोड़े के पैरों के ज़मीन पर पड़ने का शब्द।

शत्रु के घोड़ों की टाप सुनकर सैनिक सतर्क हो गए।
टाप, टिक टिक, टिक-टिक, टिकटिक, टिक् टिक्, टिक्-टिक्

చప్పుడు పర్యాయపదాలు. చప్పుడు అర్థం. chappudu paryaya padalu in Telugu. chappudu paryaya padam.