పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చనువు అనే పదం యొక్క అర్థం.

చనువు   నామవాచకం

అర్థం : పాలు ఉండు భాగం.

ఉదాహరణ : అమ్మ తమ స్తనం పాలను పిల్లాడికి తాపుతోంది.

పర్యాయపదాలు : రొమ్ము, స్తనం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी मादा का वह अंग जिसमें दूध रहता है।

माँ अपने स्तन का दूध बच्चे को पिलाती है।
गाय के स्तन को देखकर उसके दूध देने की क्षमता का पता लग जाता है।
अस्तन, आँग, कुच, चूची, बोबा, वाम, सारंग, स्तन

Either of two soft fleshy milk-secreting glandular organs on the chest of a woman.

boob, bosom, breast, knocker, tit, titty

చనువు పర్యాయపదాలు. చనువు అర్థం. chanuvu paryaya padalu in Telugu. chanuvu paryaya padam.