పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చంద్రకాంత అనే పదం యొక్క అర్థం.

చంద్రకాంత   నామవాచకం

అర్థం : సూర్యుడు అస్తమించిన సమయం

ఉదాహరణ : శ్యాం రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు చదువుతాడు.శీతాకాలంలో రాత్రి సమయం ఎక్కువ

పర్యాయపదాలు : అంధిక, ఇందుకాంత, క్షాణి, ఘృతాచి, తమస్విని, తమి, తారకిణి, తారాభూష, నిశ, నిశి, నిశీధిని, పద్మబంధువు, మాపు, యామి, యామిక, యామిని, రజని, రమ్య, రాతిరి, రాత్రి, రేయి, విభావరి, శత్వరి, శమని శార్వరి, శ్యామ, సారంగం

The time after sunset and before sunrise while it is dark outside.

dark, night, nighttime

అర్థం : ఒక పూల మొక్క

ఉదాహరణ : ఆమె తమ ఇంటి పెరడులో చంద్రకాంత పూల మొక్కలు ఉంది.

एक फूलदार पौधा।

उसने अपने पिछवाड़े गुलअब्बास लगा रखा है।
अब्बास, गुल अब्बास, गुल-अब्बास, गुलअब्बास, गुलाबबाँस, गुलाबाँस

చంద్రకాంత పర్యాయపదాలు. చంద్రకాంత అర్థం. chandrakaanta paryaya padalu in Telugu. chandrakaanta paryaya padam.