పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చందా అనే పదం యొక్క అర్థం.

చందా   నామవాచకం

అర్థం : దేవాలయాలకు మొదలైన వాటికి విరాళంగా ఇచ్చేది

ఉదాహరణ : నేను కాదంబానికి చందా ఇప్పటి వరకు పంపలేదు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी सामयिक पत्र या पुस्तक आदि का वार्षिक या मासिक मूल्य।

मैंने कादम्बिनी का चंदा अभी तक नहीं भेजा है।
अभिदान, चंदा

A payment for consecutive issues of a newspaper or magazine for a given period of time.

subscription

చందా పర్యాయపదాలు. చందా అర్థం. chandaa paryaya padalu in Telugu. chandaa paryaya padam.