ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి చండాలవృత్తి అనే పదం యొక్క అర్థం.

చండాలవృత్తి   విశేషణం

అర్థం : చర్మ సంబంధమైన పని

ఉదాహరణ : శ్యాంకు చర్మవృత్తి చేయడం ఇష్టం లేదు

పర్యాయపదాలు : చర్మవృత్తి, మాదిగ వృత్తి

चमार का या चमार से संबंधित।

श्याम चमारी काम करना नहीं चाहता।
चमारी

చండాలవృత్తి పర్యాయపదాలు. చండాలవృత్తి అర్థం. chandaalavritti paryaya padalu in Telugu. chandaalavritti paryaya padam.