ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఙ్ఞానం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఙ్ఞానం   నామవాచకం

అర్థం : మంచి-చెడ్డల్ని గూర్చి ఆలోచించే శక్తి లేక జ్ఞానము.

ఉదాహరణ : ఆపద సమయంలో వివేకంతో పని చేయాలి

పర్యాయపదాలు : తెలివి, వివేకము

भली-बुरी बातें सोचने-समझने की शक्ति या ज्ञान।

विपत्ति के समय विवेक से काम लेना चाहिए।
इम्तियाज, इम्तियाज़, विवेक, समझदारी

The trait of judging wisely and objectively.

A man of discernment.
discernment, discretion

ఙ్ఞానం పర్యాయపదాలు. ఙ్ఞానం అర్థం. ngnjaanam paryaya padalu in Telugu. ngnjaanam paryaya padam.