దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఙ్ఞప్తి అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఙ్ఞప్తి   నామవాచకం

అర్థం : స్మరించుకొనే జ్ఞానం.

ఉదాహరణ : చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలు రాగానే మనసు ప్రసన్నమవుతుంది

పర్యాయపదాలు : అభిజ్ఞానం, గుర్తు, జ్ఞాపకం, స్మరణ

वह ज्ञान जो स्मरण शक्ति के द्वारा एकत्र या प्राप्त होता है।

बचपन की याद आते ही मन प्रसन्न हो जाता है।
अभिज्ञान, खयाल, ख़याल, ख़्याल, ख्याल, तसव्वर, तसव्वुर, तसौवर, ध्यान, याद, सुध, सुधि, स्मृति

Something that is remembered.

Search as he would, the memory was lost.
memory

ఙ్ఞప్తి పర్యాయపదాలు. ఙ్ఞప్తి అర్థం. ngnjapti paryaya padalu in Telugu. ngnjapti paryaya padam.