పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఘటన అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఘటన   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని విషయము గురించి జరిగిన మాట.

ఉదాహరణ : నేను నా చిన్నప్పుడు జరిగిన సంఘటనలను ఇప్పటికీ మరచిపోలేదు.

పర్యాయపదాలు : ఆపద, సంఘటన


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह जो अपने आप होता हो।

भू-कंप एक प्राकृतिक घटना है जबकि चमत्कार।
घटना, वाकया, वाक़या, वाकिया, वाक्या, वारदात

An event that happens.

happening, natural event, occurrence, occurrent

ఘటన పర్యాయపదాలు. ఘటన అర్థం. ghatana paryaya padalu in Telugu. ghatana paryaya padam.