పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గ్రుక్కిళ్లుమింగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : ఒక పని చేయడానికి ముందు సందేహం, అనౌచిత్యత, అసమర్థతల గురించి ఆలోచించి కొంతసమయం ఆగడం

ఉదాహరణ : కొన్ని ప్రశ్నలకు జవాబులను ఇచ్చే సమయంలో అతడు సంకోచించేవాడు.

పర్యాయపదాలు : జంకు, బిడియపడు, వెనకాడు, సంకోచించు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

कोई काम करने से पहले आशंका, अनौचित्य, असमर्थता आदि की वजह से कुछ देर रुकना।

कुछ प्रश्नों के उत्तर देते समय वह हिचक रहा था।
अटपटाना, झिझकना, ठिठकना, संकोच करना, सकुचना, सकुचाना, हिचकना, हिचकिचाना

గ్రుక్కిళ్లుమింగు పర్యాయపదాలు. గ్రుక్కిళ్లుమింగు అర్థం. grukkillumingu paryaya padalu in Telugu. grukkillumingu paryaya padam.