పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గ్రద్ద అనే పదం యొక్క అర్థం.

గ్రద్ద   నామవాచకం

అర్థం : ఆకాశంలో ఎగిరే పెద్ద పక్షి అది మాంసాహారాన్ని ఇష్టపడుతుంది

ఉదాహరణ : గ్రద్ద చూపు చాలా పదునుగా ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : గరుడపక్షి, డేగ

एक बड़ा दिनचर शिकारी पक्षी जो प्रायः मरे हुए पशु-पक्षियों के मांस का भक्षण करता है।

गिद्ध की दृष्टि पैनी होती है।
शास्त्र के अनुसार जिस भवन पर गिद्ध बैठ जाए उसमें नहीं रहना चाहिए।
गिद्ध, गिध, गीध, दीर्घदर्शी, वज्रचंचु, वज्रतुंड, वज्रतुण्ड, शकुन

Any of various large diurnal birds of prey having naked heads and weak claws and feeding chiefly on carrion.

vulture

అర్థం : వేటాడే ఒక గరుడ పక్షి

ఉదాహరణ : గ్రద్ద ఒక వేటాడే పక్షి.

పర్యాయపదాలు : ఆతాపి, డేగా, రాబందు

गिद्ध की जाति की एक बड़ी चिड़िया जो आकार में गिद्ध से छोटी होती है।

चील एक शिकारी पक्षी है।
आतापी, चिल्ल, चिल्होर, चील, चील्ह, शकुनि, सत्कांड, सत्कान्ड

Any of several small graceful hawks of the family Accipitridae having long pointed wings and feeding on insects and small animals.

kite

గ్రద్ద పర్యాయపదాలు. గ్రద్ద అర్థం. gradda paryaya padalu in Telugu. gradda paryaya padam.