పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గౌరవంగల అనే పదం యొక్క అర్థం.

గౌరవంగల   విశేషణం

అర్థం : మర్యాద కలిగి ఉండుట.

ఉదాహరణ : మహేశ్‍కు తన ప్రాంతంలో మంచి గౌరవం కలదు. ‍

పర్యాయపదాలు : గౌరవమైన, గౌరవించదగిన, ప్రతిష్ఠగల, విశిష్టమైన

గౌరవంగల పర్యాయపదాలు. గౌరవంగల అర్థం. gauravangala paryaya padalu in Telugu. gauravangala paryaya padam.