పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గోమూత్రం అనే పదం యొక్క అర్థం.

గోమూత్రం   నామవాచకం

అర్థం : హిందువులు పవిత్రంగా భావించి చల్లుకునేది [గోవులకు సంబంధించిన]

ఉదాహరణ : గోమూత్రంను ఔషధ రూపంలో కూడ ఉపయోగిస్తారు.

పర్యాయపదాలు : గంజరం, పంచితం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक प्रकार की घास।

गोमूत्र औषध के रूप में भी प्रयुक्त होती है।
गोमूत्र, लाल-घास

అర్థం : ఆవు పంచకం

ఉదాహరణ : హిందూధర్మంలో గోమూత్రాన్ని పవిత్రంగా భావిస్తారు.

పర్యాయపదాలు : గోపంచితం, గోవుజలం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

गाय का मूत्र।

हिंदू धर्म में गोमूत्र को पवित्र माना जाता है।
गऊमूत्र, गो-जल, गोजल, गोमूत्र

Liquid excretory product.

There was blood in his urine.
The child had to make water.
pee, piddle, piss, urine, water, weewee

గోమూత్రం పర్యాయపదాలు. గోమూత్రం అర్థం. gomootram paryaya padalu in Telugu. gomootram paryaya padam.