పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గోపవల్లి అనే పదం యొక్క అర్థం.

గోపవల్లి   నామవాచకం

అర్థం : ఒకచెట్టు దాని ఉండి కర్పూరం, చందనం సువాసన వస్తుంది

ఉదాహరణ : గోపవల్లీ భూమిపైన మొలుస్తుంది. సమీపమున వున్న ఏదేని చెట్టును అంటుకొని దాని నుండి వృద్ధి చెందుతుంది.

పర్యాయపదాలు : కర్పూరచెట్టు

एक बहुवर्षीय औषधीय लता जो पाँच से पंद्रह फुट लंबी होती है और जिसकी जड़ से कपूर मिले हुए चंदन-सी गंध आती है।

अनंतमूल जमीन पर फैलता है या निकटवर्ती किसी पेड़ से लिपटकर उस पर चढ़ता है।
अधोमुखी, अनंतमूल, अनंता, अनन्तमूल, अनन्ता, उत्तमा, कपूरी, गोपवल्ली, जंगली चमेली, दुद्धी, दूधी, शिवा, सारिवा

గోపవల్లి పర్యాయపదాలు. గోపవల్లి అర్థం. gopavalli paryaya padalu in Telugu. gopavalli paryaya padam.