పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గుర్రం అనే పదం యొక్క అర్థం.

గుర్రం   నామవాచకం

అర్థం : గాడిదలాగ ఉండి వేగంగా పరిగెత్తె జంతువు.

ఉదాహరణ : రాణాప్రతాప్ గుర్రం పేరు చైతక్.

పర్యాయపదాలు : అశ్వం

Solid-hoofed herbivorous quadruped domesticated since prehistoric times.

equus caballus, horse

అర్థం : రాజులు సవారిలో ఉపయోగించే జంతువు

ఉదాహరణ : రాజ విందర్ పెళ్లిలో పెళ్లికొడుకుగా తెల్లటి గుర్రంపై సవారి చేస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అశ్వం, తురంగం

मादा घोड़ा।

राजविंदर की शादी में दूल्हा सफ़ेद घोड़ी पर सवार होकर आया था।
अश्वा, अश्विनी, घोटिका, घोटी, घोड़िया, घोड़ी, तुरंगी, तुरगी, प्रसू, प्रसूता, वामी, हयी

Female equine animal.

female horse, mare

అర్థం : చదరంగంలోని ఒక చిహ్నం గుర్తు దాని ప్రత్యేకత L ఆకారంలో వెలుతుంది

ఉదాహరణ : అతనిది ఒక గుర్రము చనిపోయింది.

పర్యాయపదాలు : అశ్వం, గంధర్వము, సాహువు

शतरंज का एक मोहरा।

उसका एक घोड़ा मारा गया।
घोड़ा

A chessman shaped to resemble the head of a horse. Can move two squares horizontally and one vertically (or vice versa).

horse, knight

అర్థం : రాజులు ప్రయాణించే వాహనం

ఉదాహరణ : పురాణకాలంలో సైనికులు గుర్రం మీద సవారీ చేయడానికి యుద్ధ భూమిలోకి వెళ్తారు.

పర్యాయపదాలు : అశ్వం

वह घोड़ा,बैल या हाथी जिसपर लोहे की पाखर पड़ी हो।

पुराने समय में सैनिक पखरैत पर सवार होकर युद्धभूमि में जाते थे।
पखरैत

అర్థం : స్వారీ చేయదగిన జంతువు

ఉదాహరణ : గుర్రపు పందెంలో ఒక నల్లని గుర్రం మొదటగా వచ్చింది.

वह घोड़ा जिसकी पूँछ में भँवरी हो।

घुड़दौड़ में एक काला धूमकेतु प्रथम आया।
धूमकेतु

గుర్రం పర్యాయపదాలు. గుర్రం అర్థం. gurram paryaya padalu in Telugu. gurram paryaya padam.