ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి గుంపు అనే పదం యొక్క అర్థం.

గుంపు   నామవాచకం

అర్థం : ప్రజల గుంపు.

ఉదాహరణ : గాంధీ ఉపన్యాసాన్ని వినడానికి వచ్చిన ప్రజల సమూహం కొరకు విశాలమైన ప్రదేశాన్ని ఏర్పాటుచేశారు.

పర్యాయపదాలు : జట్టు, జనసమూహం, ప్రజల సమూహం, మంద, మానవుల సమూహం, ముఠా

मानवों का समूह।

नेताजी का भाषण सुनने के लिए विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा।
आलम, जन समुदाय, जन समूह, जन-समुदाय, जन-समूह, जनसमुदाय, जनसमूह, मानव समूह

The common people generally.

Separate the warriors from the mass.
Power to the people.
hoi polloi, mass, masses, multitude, people, the great unwashed

అర్థం : జాతరలో జనాలు ఉండే తీరు

ఉదాహరణ : గోడ మీద నాచు గుంపుగా ఉంది.

పర్యాయపదాలు : గుంపుచేరడం, గుమిగూడటం, సమూహంఅవ్వటం

जमने या जमाने की क्रिया या भाव।

दही का जमाव अच्छा हुआ है।
दीवार पर काई का जमाव है।
विटामिन के, रक्त के जमाव में सहायक होता है।
रक्त के बहाव को रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग आवश्यक है।
क्लाटिंग, क्लॉटिंग, जमाव

అర్థం : గొర్రెలు, మేకలు మొదలైన వాటి రంగు

ఉదాహరణ : గొర్రెల కాపరి గొర్రెల మందను తోలుకుంటూ అడవివైపు తీసుకెళ్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : మంద, సమూహం

भेड़ या बकरियों का झुंड।

गड़रिया रेवड़ हाँकते हुए जंगल की ओर जा रहा है।
गल्ला, ग़ल्ला, रेवड़, लहँड़ा, लेंढ़ा, लेंहड़, लेंहड़ा, लेढ़ा, लेहड़, लेहड़ा

A group of sheep or goats.

flock, fold

అర్థం : ఎక్కువ మంది వుండటం

ఉదాహరణ : కుంభమేళాలో రష్ వున్న కారణంగా ఎంతోమంది వెళ్ళలేకపొయారు.

పర్యాయపదాలు : రష్

बहुत अधिक भीड़।

कुंभ के मेले में रेल-पेल के कारण न जाने कितने लोग खो जाते हैं।
रेल-ठेल, रेल-पेल, रेलठेल, रेलपेल

A large gathering of people.

concourse, multitude, throng

అర్థం : ఒకే చోట చేరిన లెక్కపెట్టబడిన పశువుల సమూహం

ఉదాహరణ : అతని దగ్గర నాలుగు మందల గుర్రాలున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : మంద, సమూహం

चौपायों की गिनती में इकाई या संख्या का सूचक शब्द।

उसके पास चार रास घोड़े हैं।
रास

అర్థం : గుమిగూడి వుండటం

ఉదాహరణ : ప్రజల గుంపులో వస్తూ-వస్తూ ఒక యువకుడు వెళ్ళిపోయాడు.

పర్యాయపదాలు : సమూహం

गतिमान भीड़ या वह भीड़ जो चलायमान हो या कहीं आ या जा रही हो।

लोगों के झुंड के आगे-आगे एक युवा चल रहा था।
झुंड, झुण्ड

A moving crowd.

drove, horde, swarm

అర్థం : ఒక ప్రత్యేక కార్యము మరియు ప్రదర్శన మొదలగువాటికి హాజరైన మనిషులు.

ఉదాహరణ : మా ఊరి కి నాట్య కళా సముదాయము వచ్చింది.

పర్యాయపదాలు : దలము, పార్టీ, సంఘము, సముదాయము, సమూహము

किसी विशेष कार्य, प्रदर्शन, व्यवसाय आदि के लिए बना हुआ कुछ लोगों का समूह।

हमारे शहर में चित्रकूट की राम-लीला मंडली आई हुई है।
टोली, दल, पार्टी, मंडली, मण्डली, संघ, संघात, सङ्घात

Any number of entities (members) considered as a unit.

group, grouping

అర్థం : నలుగురు అంతకంటే ఎక్కువ మనుషులు గల సమూహం

ఉదాహరణ : అక్కడి నుంచి చండాలుల గుంపు బయలుదేరింది.

चार आदमियों का गुट।

उधर से चांडाल चौकड़ी जा रही थी।
चौकड़ी

Four people considered as a unit.

He joined a barbershop quartet.
The foursome teed off before 9 a.m..
foursome, quartet, quartette

అర్థం : అన్ని వస్తువులు ఒకేచోట ఉండటం

ఉదాహరణ : సురేష్ కట్టెల సమూహానికి నిప్పు పెట్టాడు.

పర్యాయపదాలు : సమూహం

एक जगह एकत्रित बहुत सी वस्तुएँ जो एक इकाई के रूप में हों।

सुरेश ने लकड़ी के समूह में आग लगा दी।
अंबर, अंबार, अड़ार, अड़ारी, अम्बर, अम्बार, आगर, आचय, उच्चय, गंज, गंजी, गांज, जखीरा, ज़ख़ीरा, टाल, ढेर, निकर, पुंग, पुंज, समष्टि, समूह

Any number of entities (members) considered as a unit.

group, grouping

అర్థం : ఏదేని ప్రత్యేకమైన మతాన్ని సమర్థించే ప్రజల సమూహము.

ఉదాహరణ : తమరు ఏ దళము నుండి.

పర్యాయపదాలు : దళము, సమూహము, సైన్యము

किसी विशेष मत का समर्थन करने वाले लोगों का समूह।

आप किस दल से हैं।
गुट, दल, पक्ष, पार्टी, फड़, फर

One of two or more contesting groups.

The Confederate side was prepared to attack.
side

అర్థం : ఒక స్థానంలో ఒకే సమయంలో ఎక్కువ మంది కూడి ఉండేది

ఉదాహరణ : ఎన్నికల కారణంగా ప్రతి స్థలంలో ప్రజల గుంపు కనిపిస్తున్నది

పర్యాయపదాలు : సమూహం

एक स्थान पर एक ही समय में होने वाला बहुत से लोगों आदि का जमाव।

चुनाव के दौरान जगह-जगह लोगों की भीड़ दिखाई देती है।
अंबोह, जमघट, जमाव, जमावड़ा, ठट, ठठ, बहीर, भीड़, भीड़ भाड़, भीड़-भाड़, भीड़भाड़, भौसा, मजमा, मेला, वेणी, संकुल, सङ्कुल, समायोग, हुजूम

A large number of things or people considered together.

A crowd of insects assembled around the flowers.
crowd

అర్థం : ప్రత్యేకముగా కార్యనిర్వాహణమునకు నియమించబడిన సభ

ఉదాహరణ : నాల్గోవ తరగతి బోర్డ్ పరీక్ష కావాలా లేక వద్దా అని నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వము ఒక కమీషన్ ను ఏర్పాటు చేసింది.

పర్యాయపదాలు : కమీషను, సంఘము

व्यक्ति या व्यक्तियों का वह समूह जो किसी बात की छान-बीन करने तथा उसके संबंध में अपनी रिपोर्ट देने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

कक्षा चार की बोर्ड परीक्षा होनी चाहिए या नहीं यह निर्णय लेने के लिए सरकार ने एक आयोग बिठाया।
आयोग, कमिशन, कमीशन

A special group delegated to consider some matter.

A committee is a group that keeps minutes and loses hours.
commission, committee

అర్థం : ఎక్కువ పశువులు ఒకే చోట ఉండటం

ఉదాహరణ : అడవిలో ఆవుల మంద తిరుగుతున్నది.

పర్యాయపదాలు : ఆవుల మంద, పశుదళం, పశువుల గుంపు, పశువులసమూహం, మంద, సమూహం

चौपायों का झुंड।

जंगल में गायों की रास चर रही है।
अरहेड़, चौपाया-झुंड, चौपाया-झुण्ड, चौपायाझुंड, चौपायाझुण्ड, पशुदल, रास, रेवड़

A group of animals.

animal group

అర్థం : దగ్గర దగ్గరగా ఉన్న చెట్ల సముహం

ఉదాహరణ : ఈ పొద వెనుక సాధువు చిన్నకుటీరం ఉంది.

పర్యాయపదాలు : పొద, సమూహం

पास-पास उगे हुए झाड़ों का समूह।

इस झुरमुट के पीछे संतजी की कुटिया है।
झुरमुट

A dense growth of bushes.

brush, brushwood, coppice, copse, thicket

గుంపు పర్యాయపదాలు. గుంపు అర్థం. gumpu paryaya padalu in Telugu. gumpu paryaya padam.